BAGAICHA.COM
Jokes Home jokes Random Joke jokes Post Joke jokes Post Picture jokes Search Joke jokes Jokes Archive jokes Pictures Archive jokes Short SMS Jokes jokes Funny Videos
JOKES CATEGORIES
JOKES INDEX : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
JOKE
तँ ठूलो भएर के गर्ने

शेरेको छोरो सानै हुँदाको कुरो हो‚ उसलाई शिक्षकले सोधेछनः

शिक्षकः तँ ठूलो भएर के गर्ने ?
शेरेको छोरो: विहे ।

शिक्षकः हैन‚ मैले भन्न खोज्या‚ के हुन्छस् ?
शेरेको छोरो: दुलाहा ।

शिक्षकः कस्तो कुरा नवुझेको‚ ठूलो भएर के हासिल गर्छस् भनेको ?
शेरेको छोरो: दुलही ।

शिक्षकः उफ्‚ तँ ठूलो भएपछि आफ्ना बाउको लागि के गर्छस् भन्या ?
शेरेको छोरो: बुहारी ल्याउँछु ।

शिक्षकः गधा‚ तेरा बाउ तँ संग के चाहन्छन् ?
शेरेको छोरो: नाति नातिना ।

शिक्षकः हे भगवान‚ तेरो जीवनको उद्देश्य कै हो भनेको ?
शेरेको छोरो: सन्तानले डाँडा काँडा ढाक्ने
Rate This Joke ( )
TOP RATED JOKES
USER LOGIN
Username
Password
Signup | Forgot password
SUBSCRIBE JOKES
Email Address
Subscribe
Unsubscribe