BAGAICHA.COM
Jokes Home jokes Random Joke jokes Post Joke jokes Post Picture jokes Search Joke jokes Jokes Archive jokes Pictures Archive jokes Short SMS Jokes jokes Funny Videos
JOKES CATEGORIES
JOKES INDEX : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
You must be logged-in to access this page!
JOKE OF THE DAY
Police
एउटा साइकलमा तिनजाना केटाहरु स्पीड आउँछ | रोडको बीचमा उभिएर पुलिस कराउँछ :

एउटा साइकलमा तिन तिन जाना ?? त्यही पनि हेल्मेट छैन घन्टी पनि छैन, रोक रोक !!

केटाहरु : बाटो छोड़,,, हवलदार साहब !!! येस्मा अझै ब्रेक पनि छैन ।
TOP RATED JOKES
USER LOGIN
Username
Password
Signup | Forgot password
SUBSCRIBE JOKES
Email Address
Subscribe
Unsubscribe